หลังจากลงทะเบียนแล้ว ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ IT Shopping Mall ในศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว รอรับรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบได้เลย

บริการเมล และอื่นๆ โดยใช้บัญชีผู้ใช้ของ LRUNET

Google Mail(@lru.ac.th)
Google Calendar
Google Docs

เปลี่ยนรหัสผ่าน Change password

LRU OpenVPN Client

LRU Wifi Tools